Posted:
Om ervoor te zorgen dat de informatie die onze uitgevers bij aanmelding opgeven correct is, voeren wij een aantal controles uit. Eén daarvan is het pincodeproces, waarbij u verzocht wordt een pincode in te voeren, die wij eerder per reguliere post naar u toegestuurd hebben. Zodoende kunnen wij uw adresgegevens controleren, hetgeen belangrijk is voor uitbetaling van uw AdSense inkomsten.

In het verleden werd er automatisch een pincode naar u verstuurd wanneer uw inkomsten voor de eerste maal de grens van $50 overschreden. Deze drempel is nu verlaagd naar $10, hetgeen betekent dat veel uitgevers binnenkort een pincode zullen ontvangen en een melding zullen zien in hun account op de pagina betalingsgeschiedenis:Houd uw brievenbus in de gaten en bekijk hier alvast de pincode, zodat u deze niet met eventuele ongewenste post in de prullenbak gooit.

Posted:
U heeft wellicht ons bericht ontvangen over de veranderingen aangaande de verwijzingen naar het AdSense programma. Na het uitgaan van deze e-mail hebben we veel reacties van uitgevers ontvangen over het feit dat het verwijzingsaanbod samenhangt met de locatie van de verwijzende uitgever. We hebben uw feedback aandachtig bestudeerd en zullen op basis daarvan het oorspronkelijke plan wijzigen.

De veranderingen in de verwijzingen naar het AdSense programma zullen nu afhankelijk zijn van de locatie van de gebruiker, ongeacht de locatie van de verwijzende uitgever. U zult $100 verdienen voor elke gebruiker die u verwijst en gesitueerd is in Noord-Amerika, Latijns-Amerika of Japan, wanneer zij binnen 180 dagen $100 aan inkomsten genereren en geen inhoudingen meer op hun account hebben. Voor verwijzingen naar het AdSense programma van gebruikers die zich buiten de eerdergenoemde gebieden bevinden, ontvangt u voortaan geen bonus meer. Deze wijzigingen zullen in de laatste week van januari ingevoerd worden.

Ook hebben wij van verschillende uitgevers vernomen dat inkomsten uit verwijzingen verdwijnen uit de rapporten in hun account. Houd er rekening mee dat het hier om een weergavefout gaat en dat uw verwijzingen wel degelijk geldig zijn. Onze techneuten werken er hard aan deze fout te herstellen.

Nu we het toch over verwijzingen hebben, willen we u graag op de hoogte brengen van een aantal geplande wijzigingen in de verwijzingen voor Google Pack en FireFox.

Google Pack: momenteel kunt u tot $2 verdienen wanneer een gebruiker Google Pack downloadt en het programma voor de eerste keer uitvoert, na gebruik te hebben gemaakt van uw verwijzing. Vanaf de tweede helft van februari zal de vergoeding voor een succesvolle verwijzing naar Google Pack maximaal $1 bedragen. Deze verandering geldt voor alle Google Pack verwijzingen, ongeachte de locatie van de gebruiker of uitgever.

FireFox: In de derde week van februari zullen wij ook de inkomsten uit FireFox verwijzingen bijstellen. Deze aanpassing in de vergoeding heeft alleen betrekking op succesvolle verwijzingen naar gebruikers die gesitueerd zijn in China. Ook in dit geval geldt, dat de locatie van u als uitgever geen invloed heeft op de wijziging.

We begrijpen dat deze wijzigingen uw inkomsten uit verwijzingen kunnen doen afnemen. Het is echter ons doel uitgevers te helpen hun AdSense inkomsten te optimaliseren en we passen ons programma continue aan om effectiviteit en duurzaamheid ervan te kunnen garanderen.

Posted:
Hoe kunt u 2008 beter beginnen dan met het optimaliseren van uw AdSense implementatie om zo meer inkomsten te genereren?

Wij spraken met Kevin van der Straeten, Managing Partner van Eventplanner.be, een online vakblad voor geïnteresseerden in bedrijfsevenementen. In een praktijkvoorbeeld over zijn site vertelt Kevin hoe hij succesvol AdSense op zijn pagina’s geoptimaliseerd heeft.

Als u zich afvraagt hoe ú het beste gebruik kunt maken van onze optimalisatietips, werp dan eens een blik op deze nieuwe AdSense case study.