Posted:


We hebben goed nieuws voor de liefhebbers van rapporten onder onze uitgevers: Onlangs introduceerden wij de nieuwe functie ‘beheerder van rapporten’ in uw AdSense account. Hiermee kunt u uw aangepaste rapporten direct downloaden in CSV fromaat. Bovendien kunt u via deze nieuwe tab in uw account selecteren wanneer en naar welk e-mailadres u uw rapporten automatisch wilt laten versturen.

Instructies voor het opstellen van een aangepast rapport vindt u in ons helpcentrum.

Posted:
Sjalom AdSense uitgevers! We hebben goed nieuws voor alle uitgevers die een site in het Hebreeuws beheren. AdSense voor inhoud is vanaf nu namelijk beschikbaar in het Hebreeuws. Voortaan kunt u dus advertenties in het Hebreeuws weergeven op uw sites met tekst in het Hebreeuws.

Schrijft u als uitgever toch liever van links naar rechts of heeft u sites in andere vreemde talen, kijk dan hier of AdSense al beschikbaar is voor de taal waarin uw site geschreven is.

Mazzeltov!

Posted:
Wij hebben gemerkt dat er onder uitgevers enige verwarring bestaat over ons programmabeleid ten aanzien van de verwijzingen. Er wordt ons veel gevraagd waarom we promotie van verwijzingen wél toestaan, maar tegelijkertijd het vestigen van onnatuurlijk veel aandacht op de reguliere advertenties van AdSense voor inhoud en AdSense voor zoeken niet toestaan. Dit is een terechte vraag waarop we in deze post een duidelijk antwoord willen geven.

Voor verwijzingen ontvangt u een vergoeding op een 'cost per action' (CPA)-basis. Dit betekent dat uitvoering van een specifieke actie vereist is voordat u een vergoeding ontvangt. Een voorbeeld van zo'n actie is het installeren van Google Pack door een bezoeker van uw site. De adverteerder achter een verwijzing is bereid een specifieke, vastgestelde kostprijs te betalen voor een actie en deelt deze vergoeding met u. Wanneer u extra aandacht vestigt op een verwijzing op uw site, neemt de waarde die de adverteerder hecht aan de uiteindelijke actie, niet af.

Google is bijvoorbeeld bereid om tot $ 2 te betalen voor iedere nieuwe gebruiker die Google Pack downloadt en installeert. Als u gebruikers via uw site aanmoedigt Pack te downloaden en te installeren en u verhoogt hierdoor het aantal conversies, betalen wij u graag uit, want dit vertaalt zich in een toename van het aantal Google Pack gebruikers.

Echter, bovenstaande redenering gaat niet op voor de meeste advertenties van AdSense voor inhoud en AdSense voor zoeken, omdat deze aangeboden worden op een CPC en CPM basis. Over het algemeen is het voor een adverteerder moeilijker om de CPC/CPM kostprijs in te schatten dan een CPA kostprijs te bepalen, omdat meerdere factoren de prijs van een klik of vertoning beïnvloeden. Het aanmoedigen van klikken op deze advertenties leidt niet alleen tot verkeer van lage kwaliteit naar de site van de adverteerder, maar zorgt ook voor 'vervuiling' zodat dat de adverteerder geen goed inzicht in zijn data heeft en vervolgens geen goed bod kan bepalen voor de klik. In andere woorden, dit is een slechte gebruikerservaring voor zowel de adverteerder als de bezoeker, hetgeen u als uitgever niet ten goede komt.

Bovendien kunt u verwijzingen promoten, omdat u precies weet voor welk product u reclame maakt op uw site. U kunt bezoekers oprecht advies aanbieden over producten en diensten waarvan u denkt dat ze van waarde zijn voor uw bezoekers. In het geval van CPC advertenties weet u van tevoren niet welke advertenties u zult vertonen en het zou dan ook misleidend zijn producten of diensten uit deze advertenties te promoten.

Uiteraard is het uitgevers in geen geval toegestaan bezoekers aan te sporen tot klikken op advertenties, inclusief verwijzingen. U kunt uw bezoekers bijvoorbeeld niet vragen op verwijzingen te klikken om zo inkomsten voor u te genereren. Elke vorm van promotie van verwijzingen dient zodanig vorm gegeven te worden, dat het bijdraagt aan het gebruik van de bijbehorende producten of diensten.

Ten slotte willen we er graag op wijzen dat ons beleid erop gericht is de belangen van zowel, de adverteerders, de uitgevers, als de bezoekers van sites te behartigen. Wij streven er namelijk naar AdSense zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor alle partijen.

Posted:
Wij weten hoe belangrijk het voor u is om verkeer naar uw site te leiden, zodat u uw webwerk met de wereld kunt delen. Omdat een groot deel van onze uitgevers daarbij afhankelijk is van hun positie in de zoekresultaten van zoekmachines, ontvangen wij regelmatig e-mails van mensen die bezorgd zijn over hun positie in de Google ranking.
Het is belangrijk te weten dat Google de integriteit van de zoekresultaten hoog in het vaandel heeft staan en dat deelname aan AdSense de vindbaarheid van uw pagina’s via de Google zoekmachine niet beïnvloedt. AdSense is een onafhankelijk programma en ons team kan u daarom niet van informatie voorzien over de zogenaamde page rank van uw site of de positie in de Google index.

Uiteraard helpen wij u wel graag op weg bij het vinden van antwoorden op uw vragen over dit onderwerp en daarom verwijzen wij u door naar de Webmaster Centrale . Hier vindt u alle informatie over Google’s crawler, indexering van pagina’s, tips voor het verbeteren van de positie van uw site en stappen u kunt nemen wanneer u index site niet langer in de index verschijnt.

Maar er is meer: Google’s webmasterhulpprogramma's bieden u ook inzicht in uw site. Zo kunt u bijvoorbeeld zien via welke zoektermen uw site in onze zoekmachine gevonden wordt. Ook vindt u er informatie over potentiële problemen bij de indexering van uw site en fouten waarop onze crawler stuit bij het verkrijgen van toegang tot uw pagina’s.

Posted:
Heeft u ons nieuwe programmabeleid al doorgelezen? Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van het AdSense netwerk en vinden het daarom belangrijk dat onze uitgevers op de hoogte zijn van ons programmabeleid.

Sommige uitgevers hebben ons gevraagd hoe zij het beste sites kunnen rapporteren die in overtreding zijn met het AdSense programmabeleid. Wanneer u een site met AdSense tegen komt die in strijd is met ons programmabeleid dan kunt u ons daarvan op de hoogte stellen via het contactformulier. Wij zullen de site dan nader bekijken en, indien nodig, actie ondernemen. Meer informatie over het rapporteren van sites die ons programmabeleid schenden vindt u in ons Helpcentrum.

Posted:
Naar aanleiding van uw feedback over verwijzingen hebben we een nieuw vergoedingsschema geïntroduceerd voor de AdSense en AdWords verwijzingen. Een veel gehoorde opmerking was namelijk dat het moeilijk was om geld te verdienen met deze verwijzingen. Vanaf 1 februari zien de vergoedingen en daarom als volgt uit:

AdSense verwijzingen

1. Wanneer een uitgever zich inschrijft voor Google AdSense via uw verwijzing en binnen 180 dagen na aanmelding zijn eerste $ 5 verdient, ontvangt u een vergoeding van $ 5.
2. Wanneer dezelfde uitgever $ 100 verdient binnen 180 dagen na aanmelding en in aanmerking komt voor uitbetaling, ontvangt u een vergoeding van $ 250.
3. Als u, binnen elke willekeurige periode van 180 dagen, 25 uitgevers naar ons programma verwijst en deze ieder binnen 180 dagen na aanmelding meer dan $ 100 aan inkomsten genereren en in aanmerking komen voor uitbetaling, ontvangt u een beloning van $ 2000 (u kunt maximaal 1 bonus-uitbetaling per jaar ontvangen)

AdWords verwijzingen

1. Wanneer u een adverteerder verwijst die binnen 90 dagen na aanmelding $ 5 besteedt (bovenop de verplichte $ 5 voor aanmelding), ontvangt u een vergoeding van $ 5.
2. Wanneer dezelfde uitgever $ 100 besteedt binnen 90 dagen na aanmelding, ontvangt u een vergoeding van $ 40.
3. Als u, binnen een willekeurige periode van 180 dagen 20 adverteerders verwijst die ieder meer dan $ 100 besteden binnen 90 dagen na aanmelding, ontvangt u een beloning van $ 600 (u kunt maximaal 1 bonus- uitbetaling per jaar ontvangen).

De bovenstaande regelingen gelden ook voor gebruikers die reeds door u verwezen zijn, maar nog niet de nieuwe betalings- of inkomstendrempel bereikt hebben. Ter verduidelijking volgen hieronder enkele voorbeelden.

Als u een AdSense uitgever verwezen heeft die tot nu toe $ 2 verdient heeft, zult u een vergoeding van $ 5 ontvangen, wanneer deze uitgever de inkomstendrempel van $ 5 bereikt. Echter, wanneer u een AdSense uitgever verwezen heeft die reeds $ 10 aan inkomsten gegenereerd heeft, zult u niet met terugwerkende kracht de $ 5 ontvangen voor het bereiken van de $ 5 inkomstendrempel. In het laatste geval komt u wél in aanmerking voor een beloning van $ 250 wanneer de uitgever binnen 180 dagen de inkomstendrempel van $ 100 bereikt.

Tenslotte willen we er op wijzen dat het uitgevers niet toegestaan is op hun eigen verwijzingen te klikken, ongeacht het te verwijzen product. Voor meer informatie over verwijzingen kunt u terecht in ons Helpcentrum.

Posted:
Als u de posts van het AdSense blog via Google Discussiegroepen leest, dan heeft u ongetwijfeld gezien dat het programma van uiterlijk veranderd is. Maar er is meer, Google Discussiegroepen ziet er niet alleen mooier uit, het programma is ook uitgebreid met een aantal waardevolle functies.



Als u een discussiegroep beheert, heeft u nu meer opties voor het aanpassen van het uiterlijk van de pagina’s met een eigen kleurenschema en logo. Tevens kunt u ook samenwerken met leden van de groep en gezamenlijk pagina’s aanmaken.

Bovendien zijn er functies geïntroduceerd die de interactie tussen leden van een discussiegroep bevorderen. Zo kunnen leden documenten met elkaar delen en kunnen zijn profielen aanmaken.

Start vandaag nog uw eigen Google Discussiegroep.